Logo Stiinte CUNBM

Bine ati venit la Facultatea de Stiinte - Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Contact

Facultatea de Stiinte
Adresa: Str. Victoriei, nr. 76 430122, Romania

Decanat: Tel 0264-202977
Secretariat: Tel. 0264-202977
Email: contact@stiinte.utcluj.ro

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE BIOLOGIE , CHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE

  BIOLOGIE , CHIMIE  SI  PROTECTIA MEDIULUI

 

Concursul interjudetean de Biologie, Chimie si Protectia mediului, Ediţia 2017, organizat de către Departamentul de Chimie şi Biologie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, se adreseaza elevilor claselor a 12-zecea de la toate tipurile de licee, teoretice, industriale si vocationale.

Concursul constă din 10 intrebari teoretice si/sau probleme (tip grilă), din urmatoarele teme, la alegere :

CHIMIE

 

Tema 1. Structura atomului. Legaturi chimice.

Tema 2. Metale: Metode de obtinere si proprietati chimice (Natriu, Magneziu, Aluminiu, Fier, Cupru)

Tema 3. Nemetale: Metode de obtinere si proprietati chimice (Halogeni, Oxigen, Sulf, Azot)

Tema 4. Solutii: Concentratii procentuale si molare; Amestecuri de solutii; pH-ul solutiilor apoase.

Tema 5. Termochimie : Fenomene endoterme si exoterme; Variatia de entalpie in reactiile chimice;

Legea lui Hess si aplicarea ei.

Tema 6. Electrochimie: Reactii redox; Electroliza si legile ei.

Tema 7. Hidrocarburi: Alcani; Alchene; Alchine; Arene.

Tema 8. Proprietati fizice si chimice ale alimentelor

 

BIOLOGIE

 

Tema 1. Structura, ultrastructura şi rolul componentelor celulei procariote si eucariote (enunţarea funcţiei fără descrierea mecanismelor)

Tema 2. Diviziune celulară: directă (amitoza), indirectă (cariokineza) (importanţă, clasificare)

Tema 3. Genetică umană: boli ereditare - clasificare şi exemple

Tema 4. Tesuturi vegetale.

Tema 5 Ţesuturi animale: epiteliale, conjunctive, muscular,cardiac, nervos.

Tema 6. Funcţia de reproducere (Reproducerea la plante: asexuată (specializată si vegetativă) si sexuată (floarea - structură; fecundaţie; sămânţă - alcătuire; fruct - tipuri reprezentative de fructe).

Tema 7. Sistemul nervos somatic: măduva spinării - configuraţie externă, structură, funcţii (funcţia reflexă - actul reflex, funcţia de conducere - clasificarea căilor de conducere şi rolul acestora);

Tema 8. Analizatori: analizatorul vizual (structură şi fiziologie) - segmentul: receptor, de conducere şi proiecţie;

Tema 9. Sistemul endocrin: tiroida şi glandele paratiroide, Bolile, Reglarea secreţiei de hormoni.

Tema 10. Respiraţia: ventilaţia pulmonară, transportul gazelor, schimbul de gaze, volume şi capacităţi respiratorii.Noţiuni elementare de igienă şi patologie.

Tema 11. Acizii nucleici (Compoziţia chimica; Structura primara şi secundara a ADN; Tipuri de ARN).

 

PROTECTIA MEDIULUI

 

Tema 1. Surse si agenti de poluare a apelor

Tema 2. Surse si agenti de poluare a aerului

Tema 3. Surse si agenti de poluare a solului

Tema 4. Monitorizarea biodiversităţii

Tema 5. Gestionarea deşeurilor

Tema 6. Supravegherea şi controlul calităţii solului

Tema 7. Tipuri de ecosisteme naturale şi artificiale

Tema 8. Fenomene de risc în hidrologie- Mod de manifestare si pagube produse

Tema 9. Componentele mediului: abiotic. biotic, antropic

Tema 10. Impactul activităţilor antropice asupra mediului

 

GEOGRAFIE

 

        EUROPA ŞI ROMÂNIA – ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ (tratare comparativă şi succesivă,

      de la Europa la România)

 

Tema 1. Spaţiul românesc şi spaţiul european. Elemente fizico–geografice definitorii ale Europei şi ale României:

Tema 2. Relieful major (trepte, tipuri şi unităţi majore de relief);

Tema 3. Clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică);

Tema 4. Harta sinoptică a Europei şi a României;

Tema 5. Hidrografia – aspecte generale; Dunărea şi Marea Neagră;

Tema 6. Învelişul biopedogeografic;

Tema 7. Resursele naturale.

     

Elemente de geografie umană ale Europei şi ale României:

Tema 8. Populaţia şi caracteristicile ei geodemografice;

Tema 9. Activităţile economice – caracteristici generale; analiza unei ramuri industriale (la nivel European şi în România).

 

 

Concursul va avea loc miercuri 1 februarie 2017, ora 12.00, la sediul Facultatii de Stiinte, str. Victoriei nr.76A,  sala A59.

Cei care doresc sa participe la concurs vor solicita un Formular de inscriere la adresa de e-mail : kovacsildi02@yahoo.com. Pe baza Formularului de inscriere, completat si returnat pana la data de 28 ianuarie 2017 la adresa de e-mail : kovacsildi02@yahoo.com se vor face inscrierile la concurs.

 

Conform Regulamentului de admitere al Facultăţii de Ştiinţe, elevii care participă la acest concurs pot folosi (la cerere) nota de la concurs la calcularea mediei de admitere pentru oricare din cele 5 specializari coordonate de catre Departamentul de Chimie si Biologie (1. Chimie  2. Biologie  3. Controlul si expertiza produselor alimentare  4. Ingineria produselor alimentare  5. Stiinta mediului ).

Media de admitere (MA) se calculeaza:

MA = 80 % NA + 20 % MB

sau

MA=MB

 unde   MB - este media de la BAC

           NA- este nota de la BAC la una din materiile: matematică, informatică, fizică, chimie, economie,

                  biologie, economie aplicată, marketing, contabilitate, planificare operatională, geografie,

                  logică (in functie de specializarea pentru care opteaza candidatul)

                  sau nota la Concursul judetean de Biologie, Chimie si Protectia mediului, organizat  de

                  catre Departamentul de Chimie si Biologie.

 

 

Director de departament

conf. univ. dr. Zoita Mărioara Berinde


Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter