Logo Stiinte CUNBM

Fisele disciplinelor

IPA

 

Aditivi alimentari si ingrediente.pdf

Alimente cu destinatie speciala.pdf

Ambalaje si design.pdf

Analiza fizico-chimica si senzoriala a alimentelor I.pdf

Analiza fizico-chimica si senzoriala a alimentelor II.pdf

Bazele chimiei organice.pdf

Biochimia metabolismului.pdf

Biochimie descriptiva.pdf

Biofizica.pdf

Biotehnologii alimentare.pdf

Chimia alimentelor.pdf

Chimia compusilor cu functiuni simple.pdf

Chimie analitica cantitativa.pdf

Chimie anorganica.pdf

Coloizi in industria alimentara.pdf

Compusi organici cu functiuni simple.pdf

Controlul calitatii produselor alimentare I.pdf

Controlul calitatii produselor alimentare II.pdf

Depistarea si analiza drogurilor.pdf

Ecologie si protectia mediului.pdf

Educatie fizica 1.pdf

Educatie fizica 2.pdf

Elemente de chimie fizica.pdf

Elemente de inginerie electrica si automatizari.pdf

Elemente de inginerie mecanica.pdf

Grafica Asistata de calculator.pdf

Igiena societatilor agroalimentare.pdf

Informatica aplicata.pdf

Inocuitatea produselor alimentare.pdf

Limba engleza 1.pdf

Limba engleza 2.pdf

Matematica si statistica I.pdf

Matematica si statistica II.pdf

Metode si tehnici de analiza instrumentala.pdf

Microbiologia produselor alimentare.pdf

Microbiologie generala.pdf

Nanotehnologii.pdf

Operatii unitare in industria alimentara I.pdf

Operatii unitare in industria alimentara II.pdf

Politici si strategii globale de securitate alimentara.pdf

Practica 1.pdf

Practica 2.pdf

Principii si metode de conservare a produselor alimentare.pdf

Principiile nutritiei umane.pdf

SIPAL502 Biochimia metabolismului.pdf

Tehnici de comunicare.pdf

Tehnologia laptelui si produselor din lapte I.pdf

Tehnologia carnii si produselor din carne I.pdf

Tehnologia carnii si produselor din carne II.pdf

Tehnologia laptelui si produselor din lapte II.pdf

Tehnologia moraritului si panificatiei I.pdf

Tehnologia moraritului si panificatiei II.pdf

Tehnologia uleiului si zaharului 2.pdf

Tehnologia uleiului si zaharului I.pdf

Tehnologii Fermentative 1.pdf

Tehnologii Fermentative 2.pdf

Utilaje si aparate in industria alimentara I.pdf

utilaje si aparate in industria alimentara II.pdf

 

BIOCHIMIE APLICATA

 

Relatii structura- proprietati in compusii biologic activi.pdf

Biochimia proteinelor si acizilor nucleici.pdf

Biochimie analitica si analize de urme.pdf

Calitate si controlul analitic al mediu.pdf

Citogenetica teoretica si aplicata.pdf

Compusi vegetali cu efect terapeutic.pdf

Imunologie si imunochimie.pdf

Metode de analiza hematologica.pdf

Microbiologie aplicata.pdf

Parazitologie medicala,umana si veterinara 1.pdf

Parazitologie medicala,umana si veterinara 2.pdf

 

BIOLOGIE

 

Bazele chimiei organice.pdf

Anatomia omului.pdf

Biochimie.pdf

Biofizica.pdf

Biologia dezvoltarii.pdf

Biologia nevertebratelor.pdf

Biologia vertebratelor.pdf

Biologie celulara.pdf

Biotehnologii actuale.pdf

Citologie si histologie animala.pdf

Citologie vegetala.pdf

Ecologie generala.pdf

Ed fizica 1.pdf

Ed fizica 2.pdf

Fitopatologie.pdf

Fiziologia nutritiei si dezvoltarii plantelor.pdf

Fiziologie animala generala.pdf

Fiziologie vegetala.pdf

Functii de relatie, nutritie si reproducere la animale.pdf

Genetica generala.pdf

Genetica umana.pdf

Hidrobiologie.pdf

Histologie si morfoanatomie vegetala.pdf

Limba Engleza 1.pdf

Limba Engleza 2.pdf

Matematici cu aplicatii in biologie.pdf

Microbiologia mediului.pdf

Microbiologie generala.pdf

Monitoring ecologic.pdf

Sistematica nevertebratelor.pdf

Sistematica vertebratelor.pdf

Sistematica criptogamelor.pdf

Sistematica fanerogamelor.pdf

 

CEPA

 

Bazele chimiei organice.pdf

Chimia compusilor cu functiuni simple.pdf

Aditivi alimentari si ingrediente.pdf

Alimente cu destinatie speciala.pdf

Ambalaje si design.pdf

Analiza fizico-chimica si senzoriala a alimentelor I.pdf

Analiza fizico-chimica si senzoriala a alimentelor II.pdf

Analize spectroscopice.pdf

Biochimia metabolismului.pdf

Biochimie descriptiva.pdf

Biofizica.pdf

Biotehnologii alimentare.pdf

Chimia alimentelor.pdf

Chimie analitica cantitativa.pdf

Chimie anorganica.pdf

Coloizi in industria alimentara.pdf

Controlul microbiologic al produselor alimentare.pdf

Controlul calita?ii produselor alimentare I.pdf

Controlul calita?ii produselor alimentare II.pdf

Controlul sanitar veterinar si siguranta alimentelor.pdf

Controlul si expertiza produselor alimentara de origine vegetala.pdf

Controlul si expertiza produselor alimentare de origine animala.pdf

Controlul si prelucrarea statistica in analiza alimentelor.pdf

Depistarea si Analiza drogurilor.pdf

Ecologie si protectia mediului.pdf

Ed fizica 2.pdf

Educatie fizica 1.pdf

Elemente de Inginerie Electrica si Automatizari.pdf

Elemente de chimie fizica.pdf

Grafica asistata de calculator.pdf

Igiena societatilor agroalimentare.pdf

Informatica aplicata.pdf

Inocuitatea produselor alimentare.pdf

Legislatie si protectia consumatorului.pdf

Limba Engleza 1.pdf

Limba Engleza 2.pdf

Matematica si statistica I.pdf

Matematica si statistica II.pdf

Merceologie.pdf

Metode de control operativ in protectia consumatorului.pdf

Metode si tehnici de analiza instrumentala.pdf

Microbiologie generala.pdf

Nanotehnologii.pdf

Operatii unitare in industria alimentara I.pdf

Operatii unitare in industria alimentara II.pdf

Politici si strategii globale de securitate alimentara.pdf

Practica 1.pdf

Practica 2.pdf

Principii si metode de conservare a produselor alimentare.pdf

Principiile nutritiei umane.pdf

Senzori si traductoare.pdf

Tehnici de comunicare.pdf

Tehnici de separare si analiza cromatografica a alimentelor.pdf

Tehnologii generale in industria alimentara I.pdf

Tehnologii generale in industria alimentara II.pdf

Utilaje si aparate in industria alimentara I.pdf

Utilaje si aparate in industria alimentara II.pdf

Varorificarea subproduselor din tehnologiile alimentare.pdf

 

CHIMIE

 

Bazele chimiei organice.pdf

Chimia compusilor cu functiuni simple.pdf

Complemente de chimie organicaa.pdf

Reactivi si sinteze in ch.org. moderna.pdf

Structura moleculelor organice.pdf

Analiza instrumentala.pdf

Bazele chimiei anorganice.pdf

Bazele fizico-chimice ale tehnologiei chimice.pdf

Biochimie analitica.pdf

Biochimie.pdf

Chimia compusilor cu functiuni mixte si a compusilor heterociclici.pdf

Chimia metalelor.pdf

Chimia nemetalelor.pdf

Chimie analitica calitativa.pdf

Chimie analitica cantitativa.pdf

Cinetica.pdf

Coloizi.pdf

Complemente de chimie anorganica.pdf

Compusi naturali si de sinteza.pdf

Controlul calitatii produselor.pdf

Controlul analitic al mediului.pdf

Didactica predarii chimiei.pdf

Educatie fizica 1.pdf

Educatie fizica 2.pdf

Electrochimie.pdf

Limba engleza 1.pdf

Limba engleza 2.pdf

Matematica.pdf

Metode de separare si analiza de urme.pdf

Nanotehnologii.pdf

Prelucrarea statistica a datelor experimentale.pdf

Tehnici avansate de analiza instrumentala.pdf

Tehnologie chimica.pdf

Termodinamica.pdf

Utilizarea calculatorului in chimie.pdf

 

CHIMIE DIDACTICA

 

Chimie pentru pregatirea elevilor performanti 2-1.pdf

Metode moderne in predare- invatare- evaluare...pdf

Relaţii structură- proprietăţi în compuşii chimici.pdf

Analiza prin spectrometrie atomica si moleculara.pdf

Capitole speciale de chimie anorganica.pdf

E-Learning in chimia elementara.pdf

Enzimologie structura si functii; cinetica enzimatica.pdf

Istoria chimiei.pdf

Mecanisme de reactie in chimia organica.pdf

Metode cromatografice de separare si analiza.pdf

Prelucrarea statistica a datelor experimentale.pdf

 

METODE DE ANALIZA

 

Analiza prin spectrometrie atomica si moleculara.pdf

Biochimie analitica si analize de urme.pdf

Calitatea si controlul analitic al mediului.pdf

Chemometrie.pdf

Metode electroforetice.pdf

Metode cromatografice de separare si analiza.pdf

Metode de analiza electrochimica.pdf

Metode enzimatice de analiza.pdf

Metode instrumentale de speciere.pdf

Sisteme de Calitate.pdf

Tehnici cuplate de analiza.pdf

 

PMM

 

Auditul de mediu.pdf

Managementul deseurilor.pdf

Managementul proiectelor de mediu.pdf

Managementul resurselor de apa.pdf

Master Protectia si monitorizarea solurilor.pdf

Practica in activitatea de cercetare I.pdf

Practica in activitatea de cercetare II.pdf

Practica in activitatea de cercetare III.pdf

Remediere ecologica.pdf

Tehnici de analiza.pdf

 

STM

 

Activitatile antropice si efectele asupra mediului.pdf

Metode instrumentale de analiza.pdf

Microbiologia mediului.pdf

Microbiologie.pdf

Monitoring ecologic.pdf

Monitoringul integrat asupra mediului.pdf

Resurse minerale, energetice si Mediul inconjurator.pdf

 

DEPARTAMENTUL DE MATE INFO 

 

INFORMATICA Anul I

 

Algebra I.pdf

Algoritmi si structuri de date .pdf

Analiza Matematica 2.pdf

Analiza Matematica-1.pdf

Educatie fizica.pdf

Fisa Logica computationala.pdf

Geometrie I- Mate-Info.pdf

Limba Engleza.pdf

Pedagogiei .pdf

Programare Procedurala I.pdf

Programare Procedurala II.pdf

Ssteme de operare.pdf

 

INFORMATICA Anul II

Birotica.pdf

FISA Didactica Predarii Informaticii.pdf

Fisa Baze de date.pdf

Fisa Disc EDif.pdf

Fisa Geometrie Computationala.pdf

Fisa Proiect individual.pdf

Fisa Tehnici avansate de programare.pdf

Fisa Tehnologii Web.pdf

Fisa_Algoritmica_grafurilor.pdf

Fisa_Limbaje formale.pdf

Programare Orientata pe Obiecte II.pdf

Programare orientata pe obiecte I.pdf

Proiect colectiv.pdf

 

INFORMATICA Anul III

Capitole speciale teoria algoritmilor.pdf

Fisa Calcul numeric.pdf

Fisa Inteligenta artificiala.pdf

Fisa Modelare si Simulare.pdf

Fisa Probabilitati si Statistica.pdf

Fisa Procese si dezvoltare soft.pdf

Fisa Tehnici de Optimizare.pdf

Fisa instruire asistata.pdf

Retele de calculatoare.pdf

SAGBD.pdf

 

MATEMATICA Anul I

1

Algebra I.pdf

Algebra II.pdf

Algoritmi si structuri de date M.pdf

Analiza Matematica 2.pdf

Analiza Matematica-1.pdf

Educatie fizica.pdf

Fisa_Sisteme de calcul.pdf

Fundamentele programarii.pdf

Geometrie I- Mate.pdf

Geometrie II - Mate.pdf

Limba Engleza.pdf

Pedagogiei I.pdf

Programare procedurala.pdf

Psihologie_educationala.pdf

 

MATEMATICA Anul II

Algebra III.pdf

Analiza Matematica-3.pdf

Analiza complexa.pdf

Astronomie.pdf

Didactica-matematicii.pdf

EDP .pdf

EDif.pdf

GEometrie III - Mate.pdf

Mecanica teoretica.pdf

Pedagogie_II.pdf

Proiect colectiv M.pdf

Proiect individual M.pdf

Software Matematic-3.pdf

Teoria numerelor.pdf

 

MATEMATICA Anul III

Analiza reala .pdf

Analiza functionala.pdf

Analiza numerica-m.pdf

Birotica.pdf

COMPLEMENTE de mat. elem I.pdf

Calculul probabilitatilor-m.pdf

Capitole speciale teoria algoritmilor.pdf

Complemente de analiza matematica I.pdf

Complemente de matem I.pdf

Complemente de matem II.pdf

Ecuatii integrale.pdf

Elaborarea lucrarii de licenta.pdf

Elemente de teoria aproximarii.pdf

Functii convexe.pdf

Geometrie Computationala.pdf

Grafuri_combinatorica.pdf

Inteligenta artificiala.pdf

Intr.Asist.Cal.pdf

Metoda element finit.pdf

Metode de tip frontiera M.pdf

Modelare si Simulare.pdf

Redactarea documentelor matematice in LaTex.pdf

Retele de Calculatoare.pdf

Tehnici de optimizare.pdf

 

MATEMATICA-INFORMATICA Anul I

Algebra I mi.pdf

Algoritmi si structuri de date MI.pdf

Analiza Matematica 2.pdf

Analiza Matematica-1.pdf

Arhitectura sistemelor de calcul.pdf

Educatie fizica.pdf

Fisa Logica computationala.pdf

Fisa disciplinei Algebra II Matematica.pdf

Fisa_Arhitectura sistemelor de calcul.pdf

Geometrie I- Mate-Info.pdf

Geometrie II - Mate Info.pdf

Pedagogiei .pdf

Programare Procedurala II.pdf

Programare procedurala (C).pdf

 

MATEMATICA-INFORMATICA Anul II

AnalizaMatematica-2.pdf

AnalizaMatematica-3.pdf

Baze de date.pdf

Didactica Predarii Informaticii MI2.pdf

Didactica-matematicii.pdf

Fisa Disc EDP .pdf

Fisa Disc EDif.pdf

Fisa disciplinei Analiza complexa Matematica Informatica.pdf

Fisa_Grafuri_combinatorica.pdf

Fisa_Limbaje formale.pdf

GEometrie III - Mate Info.pdf

Mecanica teoretica_MI2.pdf

Proiect colectiv MI2.pdf

Proiect individual MI2.pdf

Software Matematic-3.pdf

Ssteme de operare.pdf

 

MATEMATICA-INFORMATICA Anul III

Analiza numerica-mi.pdf

Capitole speciale teoria algoritmilor.pdf

Fisa Disc An reala 2013-2014.pdf

Fisa disciplinei Astronomie Matematica.pdf

Inteligenta artificiala 2013.pdf

Probabilitati si Statistica-mi.pdf

Procese software_MI3.pdf

Programare Orientata pe Obiecte I.pdf

Retele de calculatoare.pdf

SAGBD_MI3.pdf

Tehnici de optimizare.pdf

 

MASTER

Fisa_SIISM103_CSTGrafurilor.pdf

Fisa_SIISM202_AnalizaSD.pdf

Fisa_SMCTM103_CSTGrafurilor.pdf

Fisa_SMCTM202_AnalizaSD.pdf

IIS1 Tehnologii Java.pdf

Algebra.pdf

 

Informatica Economica

Bazele_programarii.pdf


Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter