Logo Stiinte CUNBM

Bine ati venit la Facultatea de Stiinte - Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Contact

Facultatea de Stiinte
Adresa: Str. Victoriei, nr. 76 430122, Romania

Decanat: Tel 0264-202977
Secretariat: Tel. 0264-202977
Email: contact@stiinte.utcluj.ro

PLANIFICAREA SESIUNII DE EXAMENE LICENTA SI MASTER

PLANIFICAREA  SESIUNII DE EXAMENE LA SPECIALIZĂRILE

DEPARTAMENTULUI DE MATEMATICA INFORMATICĂ

Semestrul I - 2017

INFORMATICĂ  Anul I -  Semestrul I  2017

 

 

|Gr.I

Nr

Disciplina

E/C

Examinator

Asistent

Data

1.

Algebră I

E

Barbosu Dan

Pop Adina

 

30.01. 2017 ora 8, S67

2.

Analiză I

E

Horvat Andrei

 

Lauran Monica

23.01.2017 ora 8, S67

3.

Alg. şi structuri de date

C

Ardelean Gh.

Balog Lazlo

17.01.2017 ora 10 A59

4.

Logică computaţională

E

Ardelean Gh.

Balog

Laszlo

6.02.2017

ora 8,  A59

5.

Programare procedurală I

E

Ardelean Gh.

Sabo Cosmin  

3.02. 2017

ora 10, L17

6

Limba engleză

C

Bugheşiu Alina

 

19.01. 2017

Ora 8, S45

7

Psihologia educaţiei

E

Marian Claudia

 

11.01. 2017-01-09 ora 12 S67

INFORMATICĂ  Anul I -  Semestrul I  2017

 

Gr.2

Nr

Disciplina

E/C

Examinator

Asistent

Data

1.

Algebră I

E

Barbosu Dan

Pop Adina

 

30.01.2017

Ora 8 S67

2.

Analiză I

E

Horvat Andrei

 

Lauran Monica

23.01.2017

Ora 8, S67

3.

Alg. şi structuri de date

C

Ardelean Gh.

Balog Lazlo

17.01.2017

Ora 10, A59

4.

Logică computaţională

E

Ardelean Gh.

Balog

Laszlo

6.02. 2017-ora 8 A59

5.

Programare procedurală I

E

Ardelean Gh.

Sabo Cosmin

27.01. 2017 ora 10 L17

6

Psihologia Educaţiei

E

Claudia Marian

 

11.01.2017

Ora 12 S67

 

 

 

 

INFORMATICĂ  Anul II -  Semestrul I  2017

Nr

Disciplina

E/C

Examinator

Asistent

Data

1.

Ecuatii diferentiale

E

Berinde Vasile

 

Mihaela Petric

31.01. 2017 ora 8, S67

2.

Algoritmica grafelor

E

Zelina Ioana

Macelaru Mara

4.02. 2017-ora 10, S67

3.

Programare orientată pe obiecte

E

Cosma Ovidiu

Ticală Cristina  

9.02.2017

Ora 14, A3

4.

Limbaje formale şi automate

E

Zelina Ioana

Macelaru Mara

25.01. 2017 ora 10, S67

5.

Geometrie computaţională

C

Pişcoran Laurian

Miclăuş Dan

17.01. 2017 ora 10 ,S41

6

Prtoiect individual

C

Ardelean Gh.

Balog L.

16.01. 2017 ora 16, S20

7

Pedagogie

E

Maier Monica

 

24.01.2017

Ora 14, S67

 

INFORMATICĂ  Anul III -  Semestrul I

 

Nr

Disciplina

E/C

Examinator

Asistent

Data

1

Calcul numeric

E

Barbosu Dan

Lauran Monica

26.01. 2017 ora 8, A59

2

Sisteme inf. economice

E

Lupse Vasile

Sabo Cosmin

30.01.2017

Ora 10 ,S67

Ora 14, L20

3

Reţele de calculatoare

E

Cosma Ovidiu

Ticala Crsitina

10.02. 2017 ora 12, A59

4

Inteligenţă artificială

E

Pop Petrica

Marieta Găta

2.02. 2017 ora 8, S67

5

Procese si dezvoltare software                                           

C

Pintea Camelia

Mara Măcelaru

12.01. 2017 ora 12, S41

6

Înstruire asistată de calculator

C

Rabaea Adrian

 

23.01.2017

Ora 14, L24

 


MATEMATICA- INFORMATICĂ

 Anul I -  Semestrul I   2016

 

Nr

Disciplina

E/C

Examinator

Asistent

Data

1

Algebră I

E

 Barbosu Dan

Adina Pop

27.01. 2017

Ora 8  S67

2

Analiză I

E

Horvat Andrei

Lauran Monica

31.01. 2017 ora 8 , S41

3

Geometrie I

E

Pişcoran Laurian

Miclăuş Dan

4.02. 2017

Ora 10 , S41

4

Alg. şi structuri de date

E

Ardelean Gh.

Ticală Cristina

7.02. 2017

Ora 10 , S67

5

Logică computaţională

C

Ardelean Gh.

Balog L.

20.01.2017

Ora 16 , A59

6

Limba Franceză

C

Tutureanu Aliteea

 

9.01. 2017

Ora 18, S10

7

Limba Engleza

C

Paşca Roxana

 

19.01. 2017-01-09 ora 10 , S40

8

Psihologia Educaţiei

E

Marian Claudia

 

11.01. 2017

Ora 12

S67

 

MATEMATICA- INFORMATICĂ  Anul II -  Semestrul I  2016

Nr

Disciplina

E/C

Examinator

Asistent

Data

1

Analiză III

E

Horvat Andrei

Lauran Monica

25.01. 2017

Ora 10 , S41

2

Ecuaţii diferenţiale

E

Berinde Vasile

Petric Mihaela

31.01.2017

Ora 8, S67

3

Geometrie III

C

Piscoran Laurian

Piscoran Laurian

13.01. 2017-ora 12, S41 

4

Limbaje formale

E

Zelina Ioana

Macelaru Mara

8.02. 2017 ora 10, S41

5

Algoritmica grafelor

E

Zelina Ioana

Macelaru Mara

3.02. 2017

Ora 10 , S41

6

Mecanică teoretica

C

Pop Nicolae

Lauran Monica

17.01. 2017 ora 10 L20

7

Pedagogie II

E

Monica Maier

 

 

8

Proiect individual

C

Ardelean Gheorghe

 

16.01. 2017

 

MATEMATICA- INFORMATICĂ  Anul III -  Semestrul I  2017

 

Nr

Disciplina

E/C

Examinator

Asistent

Data

1

Analiza numerică

E

Bărbosu Dan

Lauran Monica

26.01. 2017

Ora 8 , A59

2

Analiza reala

E

Berinde Vasile

Petric Mihaela

31.01. 2017

Ora 10, S41

3

Reţele de calculatoare

E

Cosma Ovidiu

Ticala Cristina  

10.02. 2017 ora 12 , A59

4

Programare orientată pe obiecte (I)                                 

C

Cosma Ovidiu  

 Ticala Cristina

18.01. 2017, ora 9

A4

5

Inteligenta artificiala

E

 

Pop Petrica

Gata Marieta

2.02. 2017 ora 8, S67

6

Procese si dezvoltare software

C

Pintea Camelia

Mara Macelaru

12.01. 2017

Ora 12, S41

7

Instruire asistată de calculator

C

Rabaea Adrian

 

23.01. 2017 ora 8, S41

 

MATEMATICA-   Anul I -  Semestrul I  2017

 

Nr

Disciplina

E/C

Examinator

Asistent

Data

1

Algebră I

E

Conf.dr. Dan Bărbosu

Lect dr. Pop Adina

27.01. 2017

Ora 8  S67

2

Analiză I

E

Conf.dr. Horvat Andrei

Lect.dr. Lauran Monica

31.01. 2017 ora 8 , S41

3

Algoritmi şi structuri de date

C

Conf.dr. Ardelean Gheorghe

Asist.drd. Sabo Cosmin

17.01. 2017 ora 10, A59

4

Geometrie I

E

Lect.dr. Pişcorean Laurian

Lect.dr. Pişcorean Laurian

4.02. 2017

Ora 10 , S41

5

Fundamentele programării

C

Conf.dr. Ardelean Gheorghe

Asist.drd. Balog Laszlo

20.01.2017

Ora 16 , A59

6

Limbă străină (engleză)

C

 

Asist.drd. Paşca Roxana

19.01. 2017 ora 10 , S40

7

Educaţie fizică şi sport

A/R

 

Conf.dr. Preja Carmen

 

8

Psihologia educaţiei

 

Conf.dr. Marian Claudia

Conf.dr. Marian Claudia

11.01. 2017

Ora 12

S67

 


 

PLANIFICAREA  SESIUNII DE EXAMENE LA SPECIALIZĂRILE

DEPARTAMENTULUI DE MATEMATICA INFORMATICĂ

Semestrul I - 2017

MASTERAT

MATEMATICA DIDACTICA ANUL I SEM. I

Nr

Disciplina

E/C

Examinator

Asistent

Data

1

Complemente de algebra I

E

Piscoran Laurian

 

4.02.

ora 10 S67

2

Complemente de geometrie

E

Piscoran Laurian

 

31.01.

ora 10 A4

3

Complemente de analiza matematica I

E

Barbosu Dan

 

28.01. ora 9 S67

4

Instruire asistata de calculator

C

Horvat Andrei

 

1.02. ora 17 S20

5

Psihopedagogia absolventilor

E

Boja Alina

 

26.01.

ora 10 S45

INFORMATICA SI INGINERIE SOFTWARE

ANUL I SEM I

Nr

Disciplina

E/C

Examinator

Asistent

Data

1

Tehnologii Java

E

Conf.dr. Cosma Ovidiu

 

21.01. ora 11

L20

2

Algoritmi eficienti in programare

E

Lect.dr. Gata Marieta

 

8.02 ora 16

L17

3

Capitole speciale de teoria grafurilor

E

Conf.dr. Zelina Ioana

 

4.02.2017

 ora 12. L20

4

Algoritmi de optimizare combinatoriala

E

Prof.dr. Pop Petrică

 

26.01. ora 17

S41

5

Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor

 

Lect.dr. Boja Alina

 

26.01.

ora 10 S45

 


MATEMATICI COMPUTATIONALE SI TEHNOLOGII INFORMATICE

ANUL I SEM I

Nr

Disciplina

E/C

Examinator

Asistent

Data

1

Algoritmi de optimizare combinatoriala

E

Prof.dr. Pop Petrica

 

26.01. ora 17

S41

2

Capitole speciale de teoria grafurilor

E

Conf.dr. Zelina Ioana

 

4.02. 2017

ora 12 L20

3

Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor

E

Lect.dr. Boja Alina

 

26.01.

ora 10 S45

4

Modele competitive cu aplicatii in analiza economice

E

Conf.dr. Pop Corina

 

25.01. ora 16

L17

5

Algoritmi eficienti in programare

E

Lect.dr. Gâta Marieta

 

7.02 ora 16

L17

 

 

INFORMATICA SI INGINERIE SOFTWARE

ANUL II SEM I

 

Nr

Disciplina

E/C

Examinator

Asistent

Data

1

Elemente de geometrie feacrala

E

Ardelean Gh.

 

28.01. 2017

2

Sisteme informatice în managementul proiectelor

E

Lupşe Vasile

 

25.01. 2017

3

Algoritmi metaeuristici şi aplicaţii

E

Pintea Camelia

 

26.01.

Ora 14 L20

4

Tehnici avansate de modelare si simulare

E

Pop Petrică

 

2.02. 2017

 

 

 


MATEMATICI COMPUTATIONALE SI TEHNOLOGII INFORMATICE

ANUL II SEM I

 

Nr

Disciplina

E/C

Examinator

Asistent

Data

1

Elemente de geometrie feacrala

C

Ardelean Gh.

 

21.01. 2017

2

Sisteme informatice în managementul proiectelor

E

Lupşe Vasile

 

25.01. 2017

3

Algoritmi metaeuristici şi aplicaţii

E

Pintea Camelia

 

26.01.

Ora 14 L20

4

Tehnici avansate de modelare si simulare

E

Pop Petrică

 

2.02. 2017

5

Didactica domeniului si dezvoltarii in did. specialitatii

 

Lect.dr. Lauran Monica

 

23.01.2017

6

Educaţie metacognitiva

 

 

 

 

 

MATEMATICA DIDACTICA ANUL II SEM. I

 

Nr

Disciplina

E/C

Examinator

Asistent

Data

1

Complemente de matematici discrete

E

Conf.dr. Ardelean Gheorghe

 

23.01. ora 17

2

Elemente de geometrie fractala

E

Conf.dr. Ardelean Gheorghe

 

28.01. 2017

3

Metodologia cercetarii didactice

E

Prof.dr. Berinde Vasile

 

25.01. ora 17

4

Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica  specializarii

E

Lect.dr. Lauran Monica

 

23.01.2017

5

Activitate de cercetare

P

 

 

 

6

Educatie metacognitiva

E

Conf.dr. Maier Monica

 

 

 


 


Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter