Logo Stiinte CUNBM

Bine ati venit la Facultatea de Stiinte - Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Contact

Facultatea de Stiinte
Adresa: Str. Victoriei, nr. 76 430122, Romania

Decanat: Tel 0264-202977
Secretariat: Tel. 0264-202977
Email: stiinte@cunbm.utcluj.ro

Chimie-Biologie

Raport anual al Comisiei pentru evaluarea calitatii din Universitatea Tehnica din Cluj Napoca

Raport de evaluare a programului de studii: Chimie

 

 

 

Fise discipline biologie 2019

 

Planuri de Invatamant

 

BIOCHIMIE APLICATA.pdf

Biologie.pdf

CEPA.pdf

CHIMIE DIDACTICA.pdf

Chimie.pdf

IPA.pdf

METODE DE ANALIZA UTILIZATE IN CONTROLUL CALITATII MEDIULUI SI PRODUSELOR.pdf

PROTECTIA SI MANAGEMENTUL MEDIULUI.pdf

 

Fisele Disciplinelor

 

BCA I

 

Enzimologie.pdf

Biochimie analitica si analiza de urme.pdf

Citogenetica teoretica si aplicata.pdf

Metode de analiza hematologica.pdf

Micologie medicala,umana si veterinara.pdf

Microbiologie aplicata.pdf

Parazitologie medicala,umana si veterinara.pdf

Relatii structura- activitate biologica.pdf

 

BCA II

Calitatea si controlul analitic al mediului.pdf

Compusi vegetali cu efect terapeutic.pdf

Imunologie si imunochimie.pdf

 

BIOLOGIE I

Biofizica.pdf

Ed fizica 1.pdf

Limba Engleza 1.pdf

Matematici cu aplicatii in biologie.pdf

Biochimie.pdf

Biologia nevertebratelor.pdf

Biologia dezvoltarii.pdf

Biologie celulara.pdf

Chimie generala.pdf

Citologie vegetala.pdf

Ecologie generala BIO I.pdf

Morfologie si anatomie vegetala.pdf

 

BIOLOGIE II

Biologia vertebratelor.pdf

Fiziologia nutritiei si dezvoltarii plantelor.pdf

Fiziologie vegetala.pdf

Hidrobiologie.pdf

Microbiologie generala.pdf

Sistematica criptogamelor.pdf

Sistematica fanerogamelor.pdf

Sistematica vertebratelor.pdf

 

BIOLOGIE III

Biologie celulara B III.pdf

Biotehnologii actuale.pdf

Ecologie generala BIO III.pdf

Fitopatologie.pdf

Fiziologie animala generala.pdf

Functii de relatie, nutritie si reproducere la animale.pdf

Genetica generala.pdf

Genetica umana.pdf

Microbiologia mediului.pdf

Monitoring ecologic.pdf

 

CEPA I

Educatie fizica 1.pdf

Educatie fizica 2.pdf

Informatica aplicata.pdf

Limba Engleza 1.pdf

Limba Engleza 2.pdf

Bazele chimiei organice.pdf

Chimie analitica cantitativa.pdf

Chimie anorganica.pdf

Compusi organici cu functiuni simple.pdf

Ecologie si protectia mediului.pdf

Elemente de chimie fizica.pdf

Fizica.pdf

Grafica asistata de calculator.pdf

Matematica I.pdf

Matematica II.pdf

Politici si strategii globale de securitate alimentara.pdf

 

CEPA II

Elemente de Inginerie Electrica si Automatizari.pdf

Practica.pdf

Ambalaje si design in industria alimentara.pdf

Biochimie descriptiva.pdf

Chimia alimentelor.pdf

Coloizi in industria alimentara.pdf

Didactica specialitatii.pdf

Elemente de inginerie mecanica.pdf

Igiena societatilor agroalimentare.pdf

Inocuitatea produselor alimentare.pdf

Metode si tehnici de analiza instrumentala.pdf

Microbiologie generala.pdf

Operatii unitare in industria alimentara I.pdf

Operatii unitare in industria alimentara II.pdf

Principii si metode de conservare a produselor alimentare.pdf

Principiile nutritiei umane.pdf

 

CEPA III

PracticaIII.pdf

Tehnologii generalein industria alimentara I.pdf

Alimente cu destinatie speciale.pdf

Alimente modificate genetic.pdf

Analiza fizico-chimica si senzoriala a alimentelor II.pdf

Analiza fizico-chimica si senzoriala a alimentelor I.pdf

Analize-spectroscopice.pdf

Biochimia metabolismului.pdf

Biotehnologii alimentare.pdf

Controlul microbiologic al produselor alimentare.pdf

Merceologie.pdf

Metode de control operativ in protectia consumatorului.pdf

Tehnici de membrana in biotehnologii.pdf

Tehnici de separare si analiza cromatografica a alimentelor.pdf

Tehnologii generale in industria alimentara II.pdf

Utilaje si aparate in industria alimentara I.pdf

Utilaje si aparate in industria alimentara II.pdf

 

CEPA IV

Tehnici de comunicare.pdf

Aditivi alimentari si ingrediente.pdf

Control si prelucrare statistica in analiza alimentelor.pdf

Controlul calitatii produselor alimentare I.pdf

Controlul calitatii produselor alimentare II.pdf

Controlul sanitar veterinar si siguranta alimentelor.pdf

Controlul si expertiza prod. alim. de orig. animala.pdf

Controlul si expertiza prod. alim. de origine vegetala.pdf

Depistarea si analiza drogurilor.pdf

Legislatie si protectia consumatorului.pdf

Nanotehnologii.pdf

Valorificarea subproduselor din tehnologiile alimentare.pdf

 

IPA I

Educatie fizica 1.pdf

Educatie fizica 2.pdf

Informatica aplicata.pdf

Limba engleza 1.pdf

Limba engleza 2.pdf

Bazele chimiei organice.pdf

Chimie analitica cantitativa.pdf

Chimie anorganica.pdf

Compusi organici cu functiuni simple.pdf

Ecologie si protectia mediului.pdf

Elemente de chimie fizica.pdf

Fizica.pdf

Grafica asistata de calculator.pdf

Matematica I.pdf

Matematica II.pdf

Politici si strategii globale de securitate alimentara.pdf

 

IPA II

Elemente de inginerie electrica si automatizari.pdf

PracticaIPAII.pdf

Ambalaje si design in industria alimentara.pdf

Biochimie descriptiva.pdf

Chimia alimentelor.pdf

Coloizi in industria alimentara.pdf

Elemente de inginerie mecanica.pdf

Igiena societatilor agro-alimentare.pdf

Inocuitatea produselor alimentare.pdf

Metode si tehnici de analiza instrumentala.pdf

Microbiologie generala.pdf

Operatii unitare in industria alimentara I.pdf

Operatii unitare in industria alimentara II.pdf

Principii si metode de conservare.pdf

Principiile nutritiei umane.pdf

 

IPA III

PracticaIPAIII.pdf

Biochimia metabolismului.pdf

Biotehnologii alimentare.pdf

Microbiologia produselor alimentare.pdf

Tehnica frigului artificial in prelucrarea produselor alimentare.pdf

Tehnologia laptelui si produselor din lapte I.pdf

Tehnologia laptelui si produselor din lapte II.pdf

Tehnologia moraritului si panificatiei I.pdf

Tehnologia moraritului si panificatiei II.pdf

Tehnologia pastelor fainoase II.pdf

Tehnologia uleiului si zaharului II.pdf

Tehnologia uleiului si zaharului I.pdf

Utilaje si aparate in industria alimentara I.pdf

Utilaje si aparate in industria alimentara II.pdf

 

IPA IV

Tehnici de comunicare IPA IV.pdf

Aditivi alimentari si ingrediente.pdf

Alimente cu destinatie speciala.pdf

Alimente-modificate-genetic.pdf

Controlul calitatii produselor alimentare I.pdf

Controlul calitatii produselor alimentare II.pdf

Depistarea si analiza drogurilor.pdf

Nanotehnologii.pdf

Tehnologia carnii si produselor din carne I.pdf

Tehnologia carnii si produselor din carne II.pdf

Tehnologii Fermentative 1.pdf

Tehnologii Fermentative 2.pdf


Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter