Logo Stiinte CUNBM

Bine ati venit la Facultatea de Stiinte - Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Contact

Facultatea de Stiinte
Adresa: Str. Victoriei, nr. 76 430122, Romania

Decanat: Tel 0264-202977
Secretariat: Tel. 0264-202977
Email: stiinte@cunbm.utcluj.ro

Proiecte de Cercetare

Spectrul larg al domeniilor si al programelor de studii, precum si varietatea expertizei cercetătorilor se concretizează în abordarea cercetării, atât cu caracter teoretic, cu profunzime în cunoasterea de tip exploratoriu, cât si cu caracter aplicativ, în genere inter- si transdisciplinar. Se urmăresc cu precădere, teme majore, prioritare pentru societate, la nivel comunitar, national, dar venind si în sprijinul mediului economic si social al comunitătii locale, deservită de către Facultatea de Stiinte.

 

Cercetarea stiintifică realizată de către cadre didactice cu experientă, vizează deopotrivă, formarea si antrenarea de cercetători tineri, masteranzi si doctoranzi, contribuind astfel la multiplicarea rezultatelor stiintifice, dar si la dezvoltarea resurselor umane de calitate.

 

Se urmăreste consolidarea centrelor de cercetare existente axate pe cercetarea fundamentală si aplicativă în domeniul matematicii si informaticii, în sfera economicului, precum si în sprijinul îmbunătătirii calitătii vietii si a protectiei mediului.

 

Tematica si calitatea cercetării este reflectata de proiectele derulate si prezentate în cele ce urmează:


- Noi metode hibride metaeuristice pentru rezolvarea problemelor de proiectare a rețelelor, PN-II-RU-TE-2011-3-0113, 2011-2014

 

- ERANET: Smart functions of packages containing nano-structured materials in food preservationîn cadrul contractului de cercetare: SMARTPACK-7584/26.09.2012 

 

- “Managementul integrat al Sitului Natura 2000 Ignis” în colaborare cu APM Maramureș 2011-2013

 

- Monitorizare activității microbiotei solului în remedierea iazurilor de decantare, PNII 2007-2010

 

- Dezvoltarea unui sistem biofizic bazat pe zeoliți-microorganisme – specii vegetale pentru ecoremedierea iazurilor de decantare provenite din industria de preparare a minereurilor auro-argentifere , nr.: 82/18.08.2008 PNII Bilaterale

 

- Reabilitarea iazurilor de decantare prin aplicarea de amendamente și cultivarea de specii vegetale cu adaptabilitate ridicată la conținutul de metale grele, NII, 32124/01.10.2008

 

- Bioacumularea metalelor grele în lanțul sol-plantă – om, PNII, 30.09.2011

 

- Cercetări interdisciplinare privind corelația sol-planta, stabilirea unor factori de transfer pentru zone cu poluare istorică antropică, PNII, 52157/01.10.2008

 

- Metode algoritmice de rezolvare a problemelor de optimizare combinatorica, ET34/2006, 2006-2008.

 

 

- Identificarea de noi centre de cercetare şi consolidarea celor existente;

 

- Finalizarea cercetărilor individuale şi publicarea de cărţi şi cursuri universitare în edituri recunoscute, publicarea unor articole în străinătate, în reviste româneşti de circulaţie internaţională sau în reviste româneşti recunoscute de CNCSIS;

 

- Diseminarea şi valorificarea rezultatelor cercetărilor individuale şi de grup prin publicarea lucrărilor prezentate în volumele unor congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale, concepte, dezvoltări de produse şi tehnologii inovative pentru mediul de afaceri;

 

- Sprijinirea tinerilor doctoranzi pentru finalizarea studiilor încurajând formarea cercetătorilor într-un mediu de înaltă calitate ştiinţifică;

 

- Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a protecţiei mediului prin cercetări de profil;

 

- Promovarea cercetărilor originale şi creşterea capacităţii de cercetare, cu implicaţii favorabile asupra competitivităţii internaţionale a cercetării.

 

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter