Eliberare diplome studenti 2023

ELIBERARE DIPLOME ABSOLVENTI 2023

 

Absolvenții Facultății de Stiințe care au promovat examenul de finalizare studii în lunile Iulie, Septembrie 2023 si Februarie 2024 se pot prezenta la:

- Serviciul ACTE STUDII Universitatea Tehnică din Cluj Napoca,

str. Memorandumului nr.28,  pentru ridicarea Diplomei.

Pentru ridicarea diplomei absolvenții se vor prezenta doar pe baza programării online:

https://jr.utcluj.ro/jobrouter/index.php?cmd=PublicStart&ps=aaa12d5759116b9ba7bf6587263c1f3f&username=PublicUser

Cei care sunt înscriși la Master, vor depune diploma și suplimentul în original la Secretariatul Facultatii de Științe, pana la data 1 septembrie 2024.

 

Go back