Misiuni si obiective

   Misiunea Facultăţii de Ştiinţe vizează crearea condiţiilor, exersarea şi finalizarea actului de formare ştiinţifică a studenţilor integraţi într-o societate în care cunoaşterea şi educaţia permanentă sunt caracteristici fundamentale.

   Printr-o participare conjugată a angajaţilor săi, facultatea urmăreşte să aducă actul pedagogic la un grad ridicat de eficienţă, într-o totală transparenţă a demersului educaţional general şi particular, implicând responsabilitatea individuală a fiecărui angajat şi a fiecărui student.

 

Misiunea facultăţii este didactică şi de cercetare ştiinţifică.

 

A.Misiunea didactică este orientată spre pregătirea de viitori profesori de biologie, chimie, matematică, informatică, fizică, economie, de specialişti în chimie, biologie, ingineria produselor alimentare, controlul şi expertiza produselor alimentare, management, informatică, economia firmei, în concordanţă cu necesarul de specialişti în domeniile amintite, în primul rând, pentru zona acoperită de judeţele din nord-vestul ţării.

   Specialiştii pregătiţi de Facultatea de Ştiinţe au ocupat până în prezent locuri de muncă în învăţământul din zonă, la firmele economice şi în instituţiile ale administraţiei publice locale. În general, necesarul de profesori şi specialişti în aceste domenii, cel puţin pentru zonele rurale, este încă destul de mare, pentru a fi nevoie de menţinerea dinamicii locurilor de admitere la specializările facultăţii.

 

B. Misiunea de cercetare ştiinţifică a facultăţii constă în valorificarea potenţialului ştiinţific pe care-l reprezintă cadrele didactice ale facultăţii. Aceasta se realizează prin activitatea de cercetare ştiinţifică şi de publicare, prin prezentarea rezultatelor cercetării şi a experienţei ştiinţifice acumulate.

Cercetarea se face pe baze contractuale sau necontractuale, în colective de cercetare sau individual, prin centre de cercetare, prin colaborare internă, naţională şi internaţională. Ea vizează teoria ştiinţifică şi studiul aplicat interdisciplinar în domeniul ştiinţelor exacte, a ştiinţelor economice, a ştiinţelor naturii, protecţiei mediului, a ingineriei produselor alimentare .

   Rezultatele acestor cercetări sunt valorificate prin publicare, prin prezentare în cadrul manifestărilor ştiinţifice din ţară şi din străinătate si prin publicarea unor reviste recunoscute CNCSIS de tip B, B+ sau A(ISI). Publicarea unor manuale, cursuri, cărţi de specialitate, îndrumătoare, reprezintă o parte din misiunea de a face cunoscute rezultatele cercetărilor ştiinţifice individuale şi de grup din cadrul facultăţii.

 

C. O misiune permanentă a Facultăţii de Ştiinţe este de a forma si antrena studenţii în activitatea de cercetare ştiinţifică, cu scopul de le crea abilităţile necesare.

   Cercetarea ştiinţifică studenţească este valorificată atât în activitatea cercurilor ştiinţifice, în cadrul programelor de masterat şi a scolilor doctorale, cât şi cu prilejul manifestărilor ştiinţifice studenţeşti.

 

 

Obiectivele Facultatii de Stiinte:

 

   Facultatea de Ştiinţe urmăreşte să atingă următoarele obiective în ceea ce priveşte calitatea predării, cercetării ştiinţifice şi a serviciilor profesionale oferite:

- Prestarea unor servicii educaţionale de calitate, adaptate nevoilor unei societăţi bazate pe cunoaştere, în conformitate cu noile tehnologii şi cu necesităţile pieţei forţei de muncă.

- Crearea unei culturi instituţionale care să încurajeze implicarea întregului personal academic în adoptarea unei etici pentru îmbunătăţirea continua a calităţii.

- Evaluarea permanentă a calităţii proceselor educaţionale, depistarea neconcordanţei cu standardele şi aplicarea corecţiei non-calităţii acolo unde aceasta a apărut.

- Împărtăşirea unei dimensiuni europene în evaluarea calităţii.

- Dezvoltarea programelor de studii – extinderea ECTS, restructurarea studiilor în conformitate cu Declaraţia de la Bologna.

- Perfecţionarea continuă a personalului didactic.

- Dezvoltarea infrastructurii.